top of page
Search
 • Birgitte Kahrs - administrasjon

Skolestart BM-skole - 2021/2022

Kjære elever og foresatte!


Velkommen til nytt skoleår i Storetveitvegen 86, mandag 16. august!


Vi ønsker spesielt velkommen til de nye elevene, men ser frem til å møte dere alle.


De ansatte vil ha planleggingsdager tre dager i uke 32, slik at vi er klar for å ta imot alle elevene på Bjørgvin Montessoriskole mandag 16. august.


Nedenfor finner dere informasjon om skolestart, foreldremøter, åpen dag, åpen time, planleggingsdager og ferier for skoleåret 2021/2022.


Smitteverntiltak

Bjørgvin Montessoriskole vil etter føringer fra myndighetene starte opp med grønt nivå mht smitteverntiltak om ikke de lokale myndighetene endrer på dette. Vi vil likevel ha gode smitteverntiltak:


 • Forsterket renhold

 • Ingen klemming og håndhilsning for elever og lærere

 • Unngå trengsel i garderobene

 • Lav terskel for syke barn eller voksne

 • Så få foreldre som mulig inn i skolebygningen, med unntak av 1. og 2. klassinger og nye elever.

1.klasse og nye elever på ulike trinn

Vi ønsker spesielt velkommen til elevene i 1. klasse og de nye elevene på de ulike trinnene. Første skoledag møter 1. klasse utenfor elevinngangen (ved garasjen) kl 9 00, mens de andre ”nye” elevene møter som beskrevet ovenfor.


Skolestart 1.-7. klasse

Vi starter første skoledag som vanlig med tilsyn kl 8 00 og undervisning fra kl 9 00. Tiden mellom kl 8 00 - 9 00 kaller vi tilsynstid, og er en time hvor elevene kan være sosial eller begynne å jobbe med selvstendig arbeid. Undervisningstiden begynner kl 9 00, men elevene må alltid komme i god tid før undervisningen, da vi starter presis. Skoledagen slutter kl 15 00.


Skolestart 8.–10. klasse

Ungdomsskoleelevene starter 16. august, kl 8 30, og det blir vanlig skoledag til kl 15 00. All informasjon angående lærere, timeplan, fag, bøker og arbeidsmetoder vil bli gitt elevene de første dagene, og foreldrene på foreldremøtet 20. august (se egen e-post).


Lunsjen

Pga smitteverntiltak har ikke skolen hatt tilbud om lunsj forrige skoleår. Vanligvis inngår alle elevene på Bjørgvin Montessoriskole i skolens lunsjavtale som styret har vedtatt. Elevene lager sin egen lunsj og dette arbeidet går på omgang mellom elevene og en voksen. I år har vi tenkt å starte opp igjen med tilbudet og da satser vi på varm lunsj daglig. For å komme i gang med organiseringen av dette trenger vi litt tid. Vi tenker at det vil gå noen uker før vi er klare med dette, og dere vil derfor få nærmere beskjed om oppstartsdato. Prisen vil da være kr. 500 i mnd. Det betyr at alle må ha matpakke med seg de første ukene til ny beskjed gis.


Bruk av skoleinngang og bringing/henting til og fra skolen

Som tidligere er det viktig at alle elever bruker ”riktig” inngang til skolen, slik at vi ikke får uønskede og uoversiktlige situasjoner ved den østlige inngangen ved parkeringsplassen. Det er derfor nødvendig at alle elever får informasjon om å bruke porten ved hovedveien i enden av støyskjermen. Hovedinngangen til skolen er i underetasjen mot Storetveittjernet.


For å minske trafikken i veien utenfor skolen, må vi be foreldre til de eldste elevene (5.-10.trinn) om å bringe og hente til avtalt sted i hovedveien. Det er en bussholdeplass like utenfor skolen og der kan man slippe av eller hente elever på begge sider av veien.

Det er gangbro over hovedveien, slik at elevene kan gå trygt til et eventuelt avtalt hentested.

Det beste er om de eldste elevene kommer til skolen ved å gå eller sykle.


Nyansatte og permisjoner

Liene Kenina (gr.1) vil være ute i foreldrepermisjon til januar.


Foreldremøter:

I år, som i fjor, ønsker vi å dele foreldremøtene på tre møter, da vi kan gå mer spesifikt inn på de ulike alderstrinnene og deres spesielle behov.

Gruppe 3: tirsdag 24. august, kl. 19 00 – 21 00

Gruppe 2: onsdag 1. sept, kl. 19 00 – 21 00

Gruppe 1: tirsdag 7. september, kl. 19 00 – 21 00


Åpen dag:

Pga høy smitte i Bergen ønsker vi ikke å ha åpen dag i september som vanlig.


Åpen time:

Åpen time er et tilbud til foreldre som ønsker å følge med på elevenes

arbeid og faglige utvikling. I denne timen, kl 15 00 – 16 00 kan elevene vise frem arbeidet sitt og ulike typer materiell de jobber med. Dette tilbudet er frivillig og kommer i tillegg til foreldresamtalene høst og vår.

Vi satser på tirsdager eller onsdag i måneden. Ved å bytte på dagene kan det kanskje passe for flere foreldre.

 • Onsdag 22. september 2021

 • Tirsdag 26.oktober 2021

 • Onsdag 24.november 2021

 • Tirsdag 18. januar 2022

 • Onsdag 23. februar 2022

 • Tirsdag. 23. mars 2022

 • Onsdag 27. april 2022

 • Tirsdag 31. mai 2022

Planleggingsdager og elevfrie dager for skoleåret 2021/2022 (se også skoleruten):

 • Mandag 13. september 2021

 • Fredag 5. november 2021

 • Fredag 28. januar 2022

 • Fredag 16. mai (fridag)

 • Fredag 27. mai (fridag)

Ferier og fridager/helligdager:

· Høstferie 11. – 17. oktober 2021 (Uke 41)

· Juleferie 20. desember(halv dag) – 3. jan. 2021

· Vinterferie 28. febr. – 6. mars 2022 (uke 9)

· Påskeferie 11. april – 18. april 2022 (skolestart tirs.)

· Offentlig fridag 1. mai 2020(fredag)

· Kr. Himmelfartsdag 26. mai 2022 (torsdag)

· Grunnlovsdag 17. mai 2022 (tirsdag)

· 1. Pinsedag 6. juni 2022 (mandag)

· Sommerferie 22. juni 2022 – siste skoledag(halv dag)


Generell informasjon:

På skolens web-side under ”aktuelt” finner dere mer informasjon .

Passordet er Nøklene2009

Undertegnede og alle ansatte ser frem til et godt samarbeid i året som kommer.


Med vennlig hilsen

Astrid Størdal

Rektor

Commenti


bottom of page