ELEVINNTAK

Bjørgvin Montessoriskole har 14 ledige plasser til skoleåret 2020-2021. Søknadsfrist: 1. nov. 2019. 

10 av disse plassene er forbeholdt 1. trinn
På andre trinn har skolen følgende ledige plasser

- 4 elever i 8. trinn


Vennlig hilsen styret ved Bjørgvin Montessoriskole

© 2020 Bjørgvin Montessoriskole. Stolt laget av Viking Mark