OM SKOLEN

Bjørgvin Montessoriskole er først og fremst et pedagogisk alternativ som tilbyr en helhetlig utdanning. Det forberedte miljøet i skolen er skapt for å gi de beste rammene for barnets personlige, sosiale og faglige utvikling.

Vi er en skole som representerer verdiene læreglede, selvstendighet, ansvarlighet, samarbeid og kreativitet. Eleven er aktiv deltaker i å skape sin egen læringssituasjon gjennom å følge egne interesser, samarbeide tett med læreren og øke sine kunnskaper gjennom samarbeid med andre, i og utenfor skolemiljøet.

Skolen tilbyr et unikt montessorimateriell som ble utarbeidet av Maria Montessori på bakgrunn av observasjoner og arbeid med barn. Det konkrete materiellet dekker de fleste fagene og gir barnet en tydelig forståelse av virkeligheten.
Eleven tilbys individuell læring i aldersblandede grupper som gir mulighet for sosialisering på tvers av alder og faglig nivå. Samtidig gir det eleven mulighet for å utvikle seg i sitt eget tempo og innenfor egne interesser.

Pedagogene på Bjørgvin Montessoriskole er først og fremst montessoripedagoger som tenker og jobber helhetlig med barnets utvikling. De fleste har høyskole- og universitetsutdanning og tilleggsutdanning i montessoripedagogikk fra ulike skoler. De som ikke har montessoritilleggsutdanning har relevant fagutdanning på høyskole- og universitetsnivå.