Bjørgvin Montessoriskole er organisert som en forening. Styret er skolens øverste organ og har ansvar for å påse at skolen drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og at Montessoripedagogikken blir ivaretatt.

Styret er ansvarlig for driften overfor utdanningsdirektoratet og godkjenner regnskapet.

Skolens styre velges på årsmøtet i juni, hvor alle foreldre har en stemme pr barn ved skolen. Det er ikke mulig å delegere stemmen sin videre til andre.

Styret består i skoleåret 2019/2020 av følgende personer:

  • Berit Tesaker, styreleder

  • Randi Galtung Døsvig, styremedlem

  • Fungisai G Ottemöller, styremedlem

  • Heike Eichele, styremedlem

  • Vidar Remi Jensen, varamedlem

  • Astrid Størdal, skolens rektor

  • Karoline Leversen, de ansattes representant