top of page

Bjørgvin Montessoriskole tilbyr skolefritidsordning (SFO) for elevene i  1. – 4. klasse. SFO er åpen daglig mellom kl 15 00 – 16 30.

I tillegg tilbyr vi SFO i høst- og vinterferien og to uker knyttet til sommerferien (en uke etter skoleslutt og en uke før skolestart).

Prisen på tilbudet er i dag kr 1000 pr måned.

IMG_9547.jpg
bottom of page