top of page
IMG_E5787.JPG

Elevene jobber i aldersblandete grupper, noe som gjør at de yngste elevene lærer av de eldste og de eldste får dermed gleden av å hjelpe. Samtidig får de erfaring med å formidle kunnskap, eller får repetert fagstoff de tidligere har lært. I tillegg utvikler barnet den sosiale evnen ved å samarbeide med barn i alle aldre. 

En ser også at de eldste har glede av å ta hånd om de yngre barna, slik en ofte ser i søskenforhold. Barn har behov for å se opp til noen, til og ha noen å strekke seg etter, og de eldste barna får anledning til å ha denne rollen. Barn kan ofte gi svært god hjelp til hverandre, da de forstår hverandres problemer godt. De har kanskje selv erfart nettopp de samme utfordringene med et materiell.

Barna får jobbe i eget tempo på sitt nivå. Når barna har ulik alder blir også den faglige forskjellen mindre merkbar. Det eksisterer mange nivåer samtidig og derfor blir ikke de ulike nivåene så tydelige for barna. Selv om det er naturlig at en 4.klassing er kommet lengre enn en 3.klassing, ser vi at det er lite sammenligning og konkurranse i vårt klassemiljø fordi barna i utgangspunktet er så forskjellige. Barna blir vant med at det er ulike nivåer og tenker lite på hvilket trinn forskjellige barn er på. De jobber med barn i gruppen ut fra interesser og nivå, og finner på denne måten en de fungerer sammen med faglig eller ut fra interesse i et prosjekt.

bottom of page