LÆREPLANEN OG FAGENE

Bjørgvin Montessoriskole er godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet som et faglig pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Skolen følger ”Læreplan for montessoriskolen – Fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår” som er utarbeidet av Norsk Montessoriforbund. Planen er godkjent av Utdanningsdirektoratet, og Bjørgvin Montessoriskole har montessorilæreplanen som fundament for den daglige undervisningen i skolen. Montessoripedagogikken bygger på en helhetstenkning, og i enkelte fag følger skolen en annen rekkefølge enn den en finner i den offentlige skolen. Den røde tråden i fagplanen er de store fortellingene. Hver høst fortelles historien om universets tilblivelse og historien om livet. Så langt det er mulig vil de fleste fag bli integrert i disse temaene.

Montessori Norge holder på å utarbeide en ny læreplan, som vil være gjeldende fra skolestart 2020. Bjørgvin Montessoriskole vil da følge den nye Montessorilæreplanen.

© 2020 Bjørgvin Montessoriskole. Stolt laget av Viking Mark