top of page

LÆREPLANEN OG FAGENE

IMG_8774.jpg

Bjørgvin Montessoriskole er godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet som et faglig pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Skolen følger ”Læreplan for montessoriskolen 2020” som er utarbeidet av Montessori Norge. Planen er godkjent av Utdanningsdirektoratet, og Bjørgvin Montessoriskole har montessorilæreplanen som fundament for den daglige undervisningen i skolen. Montessoripedagogikken bygger på en helhetstenkning, og i enkelte fag følger skolen en annen rekkefølge enn den en finner i den offentlige skolen. Den røde tråden i fagplanen er de store fortellingene. Hver høst fortelles historien om universets tilblivelse og historien om livet. Så langt det er mulig vil de fleste fag bli integrert i disse temaene.

bottom of page