top of page

Skolens uteområde består av et skogs- og aktivitetsområde. Utetiden varer i en time og det er den frie leken som er i fokus. Denne tiden er ikke voksenstyrt, men barna velger selv aktiviteter. De yngste barna bruker skogsområdet mest, og hyttebygging er veldig attraktivt. De eldre barna bruker mest aktivitetsområdet til for eksempel å spille fotball eller basketball. Sjakk, huske- og klatrestativ er også populært!

Storetveitmarken – like over veien for skolen, ligger de flotte Storetveitmarkene som er til fri benyttelse. Dette området bruker skolen til friluftsliv, naturfagsemner etc., og til lek og moro i forskjellige årstider.

Fysak – I nærheten av skolen ligger aktivitetshuset Fysak. Her finnes ulike tilbud som for eksempel en skatehall, bordtennisrom, klatrevegg og en stor trampoline. Utenfor er det tilrettelagt for sandvolleyball. Fysak eies og drives av Bergen kommune.

Bergenshallen – denne hallen er islagt store deler av året, fra oktober til mars. Da er det mulig å ha skøyteaktiveter i hallen.

Storetveitvannet ligger som nabo til skolen og er rikt på fugleliv som kan observeres fra skolens uteområde.

Tveitevannet ligger like i nærheten av skolen og er et flott rekreasjonsområde. Det går en gangvei rundt vannet og innerst er der et fint lekeområde og bålplass som kan benyttes til for eksempel friluftliv. Skolen benytter dette området hele året.

bottom of page