top of page
IMG_2428.JPG
Visjon 2018

En engasjert og sammensveiset gjeng dro til Hardingasete for å diskutere nye mål for skolen vår. Det var på tide å evaluere det gamle og lage et nytt visjonsnotat etter 9 år som godkjent skole. Mange år har gått og mye har skjedd siden oppstart. Noen av de opprinnelige målene var allerede nådd, som for eksempel at Bjørgvin Montessoriskole har vokst fra 23 elever og 2,5 lærere til å bli 90 elever og 14 lærere. Et annet mål har vært å utdanne flest mulig lærere, noe vi nesten er i mål med. De fleste lærere er enten ferdige med montessoriutdanning eller har påbegynt eller fått tilbud om videreutdanning. Så har vi fått nytt skolebygg og har bygget opp et godt tilbud av montessorimateriell. 

Vi vil fremdeles jobbe med fokus på grunnleggende tanker rundt montessoripedagogikken. Montessoriprinsippene skal fremdeles være vårt viktigste verktøy for læring. Vi vil fremdeles jobbe for å utvikle en best mulig montessoriskole der alle har eierskap til fellesskapet, viser hverandre respekt, og fremmer harmoni og høflighet. Vi vil jobbe for å oppnå et godt faglig tilbud der elevene får utvikle sine evner og potensial. Gjennom mestringsglede skapes et indre driv og motivasjon hos elevene. Vi vil fortsatt jobbe for et godt miljø der god konfliktløsning gir trygghet og forståelse av at fred begynner med barna. Vi vil oppnå gode læringsresultater fordi barna er motivert, har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for egen læring. Vi er vårt samfunnsansvar bevisst og arbeider for å gi barna muligheten til å utvikle seg til sitt fulle potensial som ressurssterke og selvstendige voksne individer som tar ansvar for seg selv og verden rundt seg.

 

Om ti år fra nå skal vi kunne tilby et helt skoleløp, fra barnehage til videregående. Vi er en skole med stabile og lojale kollegaer som har felles rammer for grensesetting der konsentrasjon beskyttes og fremmes. Vi har funnet våre vennskapsskoler, observert ulike montessorimiljø i forskjellige land og blitt miljøsertifisert. 

 

Vi har vokst ut av bygget og flyttet til et skolebygg med mulighet for fysisk aktivitet, og vi dyrker frukt, bær og grønnsaker i vår egen hage. 

Vår visjon:

 • I barna ligger fremtiden

 

Mål:

 • Vi skal være ledende innenfor montessoripedagogikken

 

Kriterier som må oppfylles:

 • Montessoribarnehage

 • Miljøfyrtårn – Montessori 2030

 • Venneskoler

 • Observere andre montessorimiljø

 

Verdier (rasjonelle):

 • Konsentrasjon fremmes og beskyttes

 • Felles rammer for grensesetting

 • Frihet gjennom selvstendighet og ansvar

 • Eierskap til fellesskapet

 

Verdier (emosjonelle):

 • Respekt

 • Mestringsglede

 • Indre driv og motivasjon

 • Harmoni og høflighet

 

Posisjonering:

 • Vi gir barna nøklene til å nå sitt fulle potensial               

Visjon 2009

Vår historie og tanker om skolens utvikling:

En gjeng engasjerte foreldre og montessorilærere startet like godt sin egen skole. I ett år jobbet vi for å få godkjenning, og 5. mai 2009 kom det svaret vi hadde ventet på, slik at vi kunne planlegge det første skoleåret.

 

Med en sterk tro på pedagogikken og et nært samarbeid mellom foreldre og lærere vil allejobbe for å bli en ledende skole innenfor montessoripedagogikken. Om ti år er vi et mønsterbruk for montessoripedagogikk. Da har alle lærerne montessoripedagogisk kompetanse og har utviklet seg til et lærende fellesskap der pedagogikken er nyskapende.

Om ti år har vi derfor et svært godt faglige tilbud der elevene får utvikle sine evner og potensial. Om ti år har vi også det beste miljøet med gode evner til konfliktløsning og forståelse av at fred begynner med barna. Om ti år har vi svært gode læringsresultater fordi barna er motivert, har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for egen læring. Da har vi også vårt eget skolebygg, er blitt 150 elever og har startet både barnehage og videregående skole.

Tveitevannet 1.jpg

Vår visjon:

 • Vi former barna for fremtiden

 

Mål:

 • Vi skal være ledende innenfor montessoripedagogikken

 

Kriterier som må oppfylles:

 • Nytt skolebygg

 • 150 elever

 • Montessoriutdannede lærere

 • Fullt utbygd montessorimateriell

 • Barnehage

 • Videregående skole

 

 

Verdier (rasjonelle):

 • Engasjerte og kompetente lærere

 • Se hvert enkelt barn

 • Selvstendighet

 • Ansvar for egen læring

 • Fokus på mestring

 

Verdier (emosjonelle):

 • Klokskap

 • Mot

 • Nyskapende

 • Engasjement

 • Samarbeid

 • Respekt

 

Posisjonering:

 • Bjørgvin Montessoriskole – et fyrtårn for læring  

bottom of page