top of page
Search
 • Birgitte Kahrs - administrasjon

Skoleåret 2022-2023

Kjære elever og foresatte!


Velkommen til nytt skoleår i Storetveitvegen 86, mandag 15. august!


Vi ønsker spesielt velkommen til de nye elevene, men ser frem til å møte dere alle.


De ansatte vil ha planleggingsdager tre dager i uke 32, slik at vi er klar for å ta imot alle elevene på Bjørgvin Montessoriskole mandag 15. august.


Nedenfor finner dere informasjon om skolestart, foreldremøter, åpen dag, åpen time, planleggingsdager og ferier for skoleåret 2022/2023.


1.klasse og nye elever på ulike trinn

Vi ønsker spesielt velkommen til elevene i 1. klasse og de nye elevene på de ulike trinnene. Første skoledag møter 1. klasse utenfor elevinngangen (ved garasjen) kl 9 00, mens de andre ”nye” elevene møter kl. 8 30.


Skolestart 1.-7. klasse

Vi starter første skoledag som vanlig med tilsyn kl 8 00 og undervisning fra kl 9 00. Tiden mellom kl 8 00 - 9 00 kaller vi tilsynstid, og er en time hvor elevene kan være sosiale, eller begynne å jobbe med selvstendig arbeid. Undervisningstiden begynner kl 9 00, men elevene må alltid komme i god tid før undervisningen, da vi starter presis. Skoledagen slutter kl 15 00.


Skolestart 8.–10. klasse

Ungdomsskoleelevene starter 15. august, kl 8 30, og det blir vanlig skoledag til kl 14 30. Torsdager kl. 8 30 – 15 00. All informasjon angående lærere, timeplan, fag, bøker og arbeidsmetoder vil bli gitt elevene de første dagene, og foreldrene på foreldremøtet

17. august (se egen e-post fra gruppeleder Diana Frostad).


Lunsj

Elevene får lunsj på skolen daglig, slik styret har bestemt. Prisen er kr. 500 i mnd., slik det framkommer av kontrakten.


Bruk av skoleinngang og levering/henting til og fra skolen

Som tidligere er det viktig at alle elever bruker ”riktig” inngang til skolen, slik at vi ikke får uønskede og uoversiktlige situasjoner ved den østlige inngangen ved parkeringsplassen. Det er derfor nødvendig at alle elever får informasjon om å bruke porten ved hovedveien i enden av støyskjermen. Hovedinngangen til skolen er i underetasjen mot Storetveittjernet.


For å minske trafikken i veien utenfor skolebygget, må vi be foreldre til de eldste elevene (5.-10.trinn) om å bringe og hente til avtalt sted i hovedveien. Det er en bussholdeplass like utenfor skolen og der kan man slippe av eller hente elever på begge sider av veien.

Det er et fotgjengerfelt over hovedveien, slik at elevene kan gå trygt til avtalt hentested.

Det beste er om de eldste elevene kommer til skolen ved å gå eller sykle.


Nyansatte og permisjoner

I år har vi to nyansatte. Marthe Rong (gruppe 1) og Ida Irene Bjørge (gruppe 3). Informasjon om roller og ansvar vil dere få på foreldremøtet. Se nedenfor.


Nadia Rosseland (gruppe 3) vil fortsatt være i foreldrepermisjon til slutten av september. Rodrigo Cortez vikarierer for henne.

Katrine Higraff (gruppe 2) vil være i foreldrepermisjon ut skoleåret 2022.


Foreldremøter: Vi ønsker å dele foreldremøtene på tre møter, da vi kan gå mer spesifikt inn på de ulike alderstrinnene og deres spesielle behov.

Gruppe 3: tirsdag 16. august, kl. 19 00 – 21 00

Gruppe 2: onsdag 31. august, kl. 19 00 – 21 00

Gruppe 1: tirsdag 6. september, kl. 19 00 – 21 00


Åpen dag: Dato kommer senere


Åpen time:

Åpen time er et tilbud til foreldre som ønsker å følge med på elevenes arbeid og faglige utvikling. I denne timen, kl 15 00 – 16 00 kan elevene vise frem arbeidet sitt og ulike typer materiell de jobber med. Dette tilbudet er frivillig og kommer i tillegg til foreldresamtalene høst og vår.

Vi satser på tirsdager eller onsdager hver måned. Ved å bytte på dagene kan det kanskje passe for flere foreldre.

 • Onsdag 21. september 2022

 • Tirsdag 25.oktober 2022

 • Onsdag 23.november 2022

 • Tirsdag 17. januar 2023

 • Onsdag 22. februar 2023

 • Tirsdag 28. mars 2023

 • Onsdag 26. april 2023

 • Tirsdag 23. mai 2023


Planleggingsdager og elevfrie dager for skoleåret 2022/2023 (se også skoleruten):

 • Fredag 4. november 2022 (planleggingsdag/elevfri dag)

 • Mandag 2. januar 2023 (planleggingsdag/elevfri dag)

 • Fredag 3. februar 2023 (planleggingsdag/elevfri dag)

 • Fredag 19. mai (elevfri dag)

Ferier og fridager/helligdager:

· Høstferie 10. – 16. oktober 2022 (Uke 41)

· Juleferie 20. desember (halv dag) – 2. jan. 2023

· Vinterferie 27. febr. – 5. mars 2023 (uke 9)

· Påskeferie 3. april – 10. april 2023 (skolestart tirs.)

· Offentlig fridag 1. mai 2020(mandag)

· Grunnlovsdag 17. mai 2023 (onsdag)

· Kr. Himmelfartsdag 18. mai 2023 (torsdag)1. Pinsedag

· 2. pinsedag 29. mai

· 29. mai 2. pinsedag 2023 (mandag)

· Sommerferie 20. juni 2023 – siste skoledag (halv dag)


Generell informasjon:

På skolens web-side under ”aktuelt” finner dere mer informasjon.

Passordet er Nøklene2009

Undertegnede og alle ansatte ser frem til et godt samarbeid i året som kommer.


Med vennlig hilsen

Astrid Størdal

Rektor

Comments


bottom of page