top of page

ELEVEN, MILJØET OG LÆREREN

maria-montessori-skole_edited.jpg
The greatest sign of success for a teacher... is to be able to say, 'The children are now working as if I did not exist.'
Maria Montessori

Miljøet er delt inn i fagområder, slik at elevene vet nøyaktig hvor de finner materiell og litteratur. Det ligger nøye vurderinger bak valg av plasseringer, møblering, farger og bilder på veggene. Alt i miljøet skal bidra til å inspirere elevene til selvstendige valg og aktivitet. Estetikk, tilrettelegging og tilgjengelighet for eleven vektlegges i et montessoriklasserom. Elevene har selv ansvar for å holde orden i miljøet.


Læreren har en viktig rolle i å være linken mellom elevene og materiellet. Han/hun skal inspirere elevene og vekke interesse for alle de ulike emnene de skal gjennom. Læreren skal fortelle akkurat så mye som trengs om et tema, for å vekke nysgjerrigheten slik at elevene selv får lyst til å forske videre. Læreren må hele tiden observere eleven for å få kunnskap om dem for så å hjelpe og stimulere i rette øyeblikk. Så lenge eleven ikke behøver hjelp, skal han ikke forstyrres i sitt arbeide.

 

Læreren må være observant når det gjelder elevens behov og sørge for at eleven tilbys den læring det er modent for. På en Montessoriskole er det elevene som er den aktive parten. De stimuleres til å skaffe seg kunnskap for å kunne løse ulike problemstillinger. Omgivelsene skal gi elevene stimulans og støtte. Stimulans og støtte får elevene av interessante arbeidsoppgaver, engasjerte lærere og et tiltalende miljø. Omgivelsene omfatter ikke bare lærere, kamerater og undervisningsmateriell, men hele skolehuset og alt som er i miljøet rundt. Miljøet innredes etter elevenes behov, ikke lærerens. Det fins verken kateter eller møbler beregnet på voksne. Elevene velger selv hvor de vil sitte, enkeltvis eller i grupper, og det er viktig at arbeidsplassene er varierte. Elevene arbeider en god del på tepper på gulvet, både fordi barn trenger varierte arbeidsstillinger, men også fordi noen typer innlæringsmateriell egner seg best på gulvet.

bottom of page