top of page

FAU

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) blir valgt for ett år om gangen, og har blant annet følgende oppgaver:

  • Være «bindeledd» mellom skolen og foresatte, jobbe for godt samarbeid

  • Koordinere dugnader i samarbeid med styret

  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elever og foreldre

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker

  • Samarbeide med elevrådet, styret, rektor og lærere

I vedtektene kan du lese mer om hva FAU skal gjøre: FAUs vedtekter

FAU er overordnet ansvarlig for gjennomføringen av flere arrangementer i løpet av skoleåret, men er helt avhengige av at foreldrene bidrar. Ansvaret for ulike arrangementer er lagt på ulike klassetrinn, hvor det er lagt vekt på å holde ansvarsfordelingen så rettferdig som mulig. Vi holder på å lage god dokumentasjon som hjelper foreldrene som skal arrangere, slik at de slipper å "finne opp hjulet på nytt" hvert år.

Se ulike arrangementer under foreldresiden. 

bottom of page