top of page

FILOSOFIEN OG GRUNNPRINSIPPENE

I montessoripedagogikken er den kosmiske planen et kjernebegrep og grunnlaget i en overordnet filosofisk tanke, om helhetens betydning. Ordet kosmos kommer fra gresk og betyr verdensordning. Maria Montessori mente at alt på jorden, som mennesker og dyr, og til og med steiner, har samarbeidet om utviklingen av vår planet, og at dette samarbeidet fortsatt finner sted. Med andre ord har alt fulgt og følger en plan, som for eksempel menneskets individuelle utvikling fra barn til voksen. Uttrykket kosmisk undervisning brukte Maria Montessori for å beskrive kunnskapen som må formidles for å forstå den kosmiske planen, om universet og om menneskets plass i universet. Barna lærer seg at det som har hendt, og det som hender i dag, henger sammen. Det er sammenhengen, og ikke detaljene, som er kjernen. Ut fra dette må det finnes en helhet i undervisningen, en kosmisk plan også der.

Helhetstanken

Det er på bakgrunn av den kosmiske undervisningen man må forstå fredstanken til Maria Montessori. Maria Montessori mente det var merkelig at verden hadde utviklet en krigsvitenskap, mens det ennå ikke fantes noen fredsvitenskap. Målet for henne var å skape samhold mellom mennesker, i en forenet og fredelig verden. Denne sameksistensen mellom mennesker, må begynne med barna, da det er barna som gir håp for fremtiden. Den kosmiske undervisningen skal hjelpe barnet til å utvikle sin personlighet, leve i harmoni med sine medmennesker og omgivelsene og forstå sin oppgave på Jorden.

Fredstanken
bottom of page