top of page
IMG_1570.jpg

FRIPLASS

Friplass ved Bjørgvin Montessoriskole 

 

Hvem kan søke:

Har dere samlet inntekt i husholdningen på under 550 000 kroner pr. år, kan dere søke friplass ved skolen.

Dersom det er flere søkere enn skolen har tilgjengelig, vil tildelingen av friplass avgjøres ved loddtrekning.

Hvordan søker jeg:

Dere finner elektronisk søknadsskjema under, men du kan også laste det ned her.

Søknadsskjema og gyldig dokumentasjon sendes til skolen: 

Bjørgvin Montessoriskole

Postboks 2501, Tveitevannet 

5823 Bergen

Hva er gyldig dokumentasjon:
Skattemelding fra forrige år for de voksne i samme husholdning som eleven.

Dersom det er vesentlig endring i inntekt i forhold til skattemeldingen, kan dere også legge ved:

  • De tre siste lønnsslipper.

  • Annen dokumentasjon på nåværende inntekt (f.eks ulike stønader).

 

Hva er fristen for å søke:

  • Søknadsfristen er 15. april hvert år.

 

Hvor lenge kan man få innvilget friplass:

  • Det vil bli innvilget friplass for et skoleår om gangen.

Søknad om friplass ved Bjørgvin Montessoriskole

Søknadsfrist 15. April

bottom of page