IMG_1570.jpg
Friplass ved Bjørgvin Montessoriskole 

 

Hvem kan søke:

Har dere samlet inntekt i husholdningen på under 550 000 kroner pr. år, kan dere søke friplass ved skolen.

Hvordan søker jeg:

Dere finner elektronisk søknadsskjema under, men du kan også laste det ned her.

Søknadsskjema og gyldig dokumentasjon sendes til skolen: 

Bjørgvin Montessoriskole

Postboks 2501, Tveitevannet 

5823 Bergen

Hva er gyldig dokumentasjon:
Skattemelding fra forrige år for de voksne i samme husholdning som eleven.

Dersom det er vesentlig endring i inntekt i forhold til skattemeldingen, kan dere også legge ved:

  • De tre siste lønnsslipper.

  • Annen dokumentasjon på nåværende inntekt (f.eks ulike stønader).

 

Hva er fristen for å søke:

  • Søknadsfristen er 15. april hvert år.

 

Hvor lenge kan man få innvilget friplass:

  • Det vil bli innvilget friplass for et skoleår om gangen.

Søknad om friplass ved Bjørgvin Montessoriskole

Søknadsfrist 15. April

OBS: Barnetrygd, stønad til barnetilsyn, bostøtte, grunnstønad/hjelpestønad til barn regnes ikke med som inntekt

Last opp dokumentasjon av inntekt: Kopi av forrige års selvangivelse.

Underskrift

© 2021 Bjørgvin Montessoriskole. Stolt laget av Viking Mark