top of page

Utflukter er en viktig del av Montessoripedagogikken i grunnskolen. De er et slags materiell som svarer til det dype behovet hos 6-12 åringen for og utforske samfunnet rundt seg.  Utflukter hjelper oss til å skape et ”dobbelt miljø” som barn trenger i dette utviklingstrinnet. Klasserommet er beskyttet og begrenset. Miljøet utenfor klasserommet er nesten ubegrenset. Klasserommet utstyrer barnet med det som trenges av redskaper for å tolke miljøet utenfor klasserommet. Det er også et laboratorium hvor ideer som blir hentet utenfra kan bearbeides. Materiellet i klasserommet konkretiserer opplevelser og skaper intellektuell orden. Hvis barnet skal utvikle seg fra å være egosentrisk til å være samfunnsborger, må det få lov til å gå ut i samfunnet og få førstehåndsopplevelser av verden der ute.

Når barnet er ferdig med det andre utviklingstrinnet, må det være forberedt for samfunnsliv, ikke bare for mer skolegang. Man må ha utviklet en sans for moral og rettferdighet, medfølelse og forståelse for balansen mellom individet og gruppen. Man må ha utviklet det resonnerende sinn, logisk tenkning, forståelse for årsak og virkning, fantasi og skaperevne. Man må forstå seg på sosiale relasjoner, kunne samarbeide med mange, og vise lederskap. Og viktigst av alt, må man ha utviklet en følelse av at det finnes mening i livet, i universet, og at ansvar og frihet går hånd i hånd. Trygghet og selvfølelse i det andre utviklingstrinnet avhenger av disse prinsippene.

IMG_9634.jpg

Å gå ut i samfunnet er derfor et dypt behov hos grunnskolebarnet, ikke bare et hyggelig tidsfordriv eller avbrekk fra skolearbeid. Det er ikke bare utflukten som er viktig, men alle forberedelsene før utflukten og oppfølgingen etterpå. Slike utflukter kan være organisert av voksne, men hovedsakelig innebærer Going Out at elevene selv må delta i alle fasene av en utflukt og at de drar i små grupper.

 

Going Out er allikevel ikke uten tilsyn. Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt at barn går ut av skolens område uten å være ledsaget av en voksen. Denne voksne, har ikke ansvar for å lære bort, men for å hjelpe til om nødvendig, observere, og sørge for at reglene om høflighet og ansvar følges. Barn kontakter selv ulike voksne som kan ta følge med dem eller kjøre dem på Going Out. Når barn går ut, skal de også huske på at de er ambassadører fra skolen sin, og representerer mer enn seg selv som individ.

 

Vi ønsker at elevene skal lære om følgende:

 • Hvordan man snakker i en telefon, spør om opplysninger

 • Hvordan man sitter i en bil, buss, tog og ta hensyn til andre

 • Hvordan man skal lese et kart, rutetabell osv.

 • Hvordan man skal intervjue folk

 • Hvordan sikkerhetsregler i trafikken, på ulike arbeidsplasser og i ulike institusjoner, fungerer

 • Hvordan man skal takke folk for hjelp, tjenester og opplevelser

 • Hvordan man skal oppføre seg i gater, på trapper, i forskjellige typer situasjoner

 • Hvordan man skal passe på gruppen, sørge for at alle har det trygt og godt

 • Hvorfor visse regler gjelder noen steder og ikke i andre situasjoner

 • Hvordan man forholder seg til eldre mennesker, mennesker i visse stillinger og andre mennesker som krever en viss type høflighet, hensyn eller respekt

 • Hvordan man skal planlegge en dagstur, sette opp en timeplan

 • Hvordan man skal informere foresatte om turen

 • Hvordan man skal presentere turen og opplevelsene for de andre etterpå

 • Hvordan man planlegger en lengre reise (6. og 7. klasse og u-skolen)

bottom of page