Vi søker en kokk/SFO-medarbeider i 70% stilling

Vi søker etter en ansatt som har god erfaring med matlaging, gjerne en kokk. Du vil være ansvarlig for å lage varm lunsj sammen med en elevgruppe på mellomtrinnet. I tillegg vil stillingen innebære arbeid på SFO. 

Det er viktig at du liker å jobbe i team, samtidig som du er selvstendig. Vi trenger en person som er tydelig, åpen og fleksibel, da dagene kan være travle og  uforutsigbare. Du må være trygg i rollen din med barn.

Faglige kvalifikasjoner:

Erfaring fra arbeid i skole og eller SFO

Erfaring fra frivillig arbeid med barn

Erfaring med matlaging

Personlige kvalifikasjoner:

Du liker å jobbe med barn og unge

Du er tydelig i møte med barn og grensesetting

Du liker å være ute og er glad i naturen

Du er fleksibel og ikke redd for å ta i et tak

Du er kreativ og glad i formingsaktiviteter med barn

 

Vi kan tilby:

Veiledning

Et inkluderende og åpent miljø

Et positivt arbeidsmiljø

Skriftlig søknadsbrev/CV sendes gruppeleder, karoline@bm-skole.no

 

Vitnemål og attester medbringes ved et eventuelt intervju.

 

Tilredelse: august

Søker må fremlegge gyldig politiattest ved tiltredelse.