top of page

MARIA MONTESSORI

1870-1952

Maria Montessori ble født 31. august 1870 i Chiaravalle i Italia. Hun var Italias første kvinnelige lege. Hun utformet en pedagogisk metode som har fått hennes navn. I sitt arbeid som lege kom hun tidlig i kontakt med barn med mentale og sosiale vansker. Hun ble snart overbevist om at barnas problemer snarere var av pedagogisk art enn medisinsk, og at deres tilstand kunne forbedres med intellektuell stimulans.

Hun utviklet pedagogiske metoder for å hjelpe barna, og hun lykkes forbløffende godt! Barnas intellektuelle og følelsesmessige utvikling var over all forventning. Hun spurte da seg selv om ikke hennes ideer også ville fungere minst like bra på helt friske barn.

Maria Montessoris pedagogikk bygger på observasjoner av barn. Gjennom å studere barn i fri aktivitet oppdaget hun at barnas interesser og behov varierer med alder og modenhet. Hun oppdaget også at barnets interesseforandringer følger et gitt mønster som er det samme hos alle barn. Hun fant at barn under sine forskjellige modenhetsstadier er spesielt mottakelige for ulike typer kunnskap, og hun innså at det var verdifullt å ta vare på disse interesseområdene som hun kalte sensitive perioder. For å kunne møte barnas behov for stimuli utviklet hun montessorimateriell for alle tenkelige interesseretninger og modenhetsstadier.

bottom of page