top of page

ERFARINGER MED MONTESSORIPEDAGOGIKKEN

Om å gå på Montessoriskole
IMG_9575.jpg
IMG_1228.jpg

”Jeg skal fortelle hva jeg liker med Montessoriskolen: Lekser er jo vanlig på andre skoler, men ikke på vår. Her gjør vi leksene på skolen. Derfor starter vi kl 0900 og er ferdig kl 1500 og det beste av alt er at vi har lang utetid fra kl 1130 til 1300. Jeg håper at mange begynner her”

”Jeg liker Montessoriskolen fordi vi kan velge hva vi vil jobbe med og at vi kan jobbe på vårt eget nivå. Vi har også materiell, det gjør det lettere å lære ting fordi vi kan se hva som skjer med mattestykket.”

”Jeg føler at alle blir hørt på skolen vår. Jeg synes det er enklere å jobbe med materiell. I hvert fall i begynnelsen, for da kan vi se hvordan det gjøres og det er enklere å forstå.”

”Man lærer på en annen og bedre måte. Man får bruke materiell for å lære mer. Man får lengre utetid.”

”Montessoriskolen er et mobbefritt område. På skolen får man fersk mat og noen ganger varm. Materiellet hjelper oss til å skjønne det vi lærer om.”

bottom of page