top of page
Search
  • Birgitte Kahrs - administrasjon

Bruk av skoleinngang og bringing/henting til og fra skolen

Som i fjor er det viktig at alle elevene bruker ”riktig” inngang til skolen, slik at vi ikke får uønskede og uoversiktlige situasjoner ved den østlige inngangen ved parkeringsplassen. Det er derfor nødvendig at alle elevene får informasjon om å bruke porten ved hovedveien i enden av støyskjermen. Hovedinngangen til skolen er i underetasjen mot Storetveittjernet.

For å minske trafikken i veien utenfor skolen, må vi be alle foreldre til de eldste elevene (5.-10.trinn) om å bringe og hente til et avtalt sted i hovedveien. Vi ønsker at dere bruker avstigningslommen foran skolen eller bussholdeplassen ved veien når dere leverer/henter. Dette for å unngå uoversiktelige og farlige situasjoner. Det er gangbro over hovedveien, slik at elevene kan gå trygt til et eventuelt avtalt hentested. Det beste er om de eldste elevene kommer til skolen ved å gå eller sykle.

Parkeringsplassen er forbeholdt de ansatte.

Foreldre som henter på SFO kan benytte seg av parkeringsplassen.

Bruk av stien mellom trærne mot Fantoftvegen

Da vi tidligere har fått mange klager fra naboer angående bruk av stien mellom skolen og Fantoftvegen, er det fint om både foreldre og elever ikke bruker denne stien. Fra skolens kontor og personalrom observerer vi både barn og voksne som bruker snarveien. Vi håper dette vil respekteres, da vi ønsker et godt forhold til naboene.

Comments


bottom of page