top of page
Search
  • Birgitte Kahrs - administrasjon

Bruk av skoleinngang og bringing/henting til og fra skolen

Som tidligere er det viktig at alle elever bruker ”riktig” inngang til skolen, slik at vi ikke får uønskede og uoversiktlige situasjoner ved den østlige inngangen ved parkeringsplassen. Det er derfor nødvendig at alle elever får informasjon om å bruke porten ved hovedveien i enden av støyskjermen. Hovedinngangen til skolen er i underetasjen mot Storetveittjernet.


For å minske trafikken i veien utenfor skolebygget, må vi be foreldre til de eldste elevene

(5.-10.trinn) om å bringe og hente til avtalt sted i hovedveien. Det er en bussholdeplass like utenfor skolen og der kan man slippe av eller hente elever på begge sider av veien.

Det er et fotgjengerfelt over hovedveien, slik at elevene kan gå trygt til avtalt hentested.

Det beste er om de eldste elevene kommer til skolen ved å gå eller sykle.


Ved bringing og henting av de yngre elevene er det fint om dere bruker «lommen» utenfor elevinngangen og ikke lærernes parkeringsplass.

Comments


bottom of page