top of page
Search
  • Birgitte Kahrs - administrasjon

Skoleskyss med taxi - 2020-2021

Taxikjøring vil være i gang fra mandag 17. august.

Elevene på 1. trinn begynner kl 09 00 på mandag, det er fint om dere gir beskjed til Bergen Taxi at eleven ikke skal hentes denne morgenen, samt avtale om eleven skal benytte seg av taxi hjem fra skolen kl 15 00 denne dagen.

Det er Bergen taxi som setter opp kjøringen og vet hvilket tidspunkt de forskjellige elevene blir hentet til og fra skolen. Ta kontakt med Bergen taxi på telefon: 55 99 70 30 dersom dere har spørsmål angående dette.

Barnet må ha med bilsete, dersom ikke annet blir avtalt med sjåføren.

Dersom barnet deres av en eller annen grunn ikke skal være med taxien en dag, MÅ/SKAL dere ringe til Bergen Taxi å gi beskjed. Dette kan gjøres på telefon: 55 99 70 30

Gjelder det beskjeder fram i tid kan dere sende e-post til: skole@bergentaxi.no

Skolen skal ha beskjed om ikke eleven skal sendes med taxi hjem fra skolen.

Dette kan gjøres ved å sende SMS til telefon: 970 99 012


Comentarios


bottom of page