top of page
Search
  • Birgitte Kahrs - administrasjon

Skolestart 1.-7. klasse


Vi starter første skoledag som vanlig med tilsyn kl 8 00 og undervisning fra kl 9 00. Tiden mellom kl 8 00 - 9 00 kaller vi tilsynstid, og er en time hvor elevene kan være sosial eller begynne å jobbe med selvstendig arbeid. Undervisningstiden begynner kl 9 00, men elevene må alltid komme i god tid før undervisningen, da vi starter presis. Skoledagen slutter kl 15 00.


1.klassingene og nye elever på ulike trinn

Vi ønsker spesielt velkommen til 1. klassingene og de nye elevene på de ulike trinnene. Første skoledag møter 1. klassingene utenfor elevinngangen kl 9 00, mens de andre nye elevene møter som beskrevet ovenfor.

Dere som har fått godkjent taxi som skoleskyss, MÅ gi beskjed til Bergen Taxi om at eleven ikke skal hentes denne morgenen, samt avtale om eleven skal benytte seg av taxi hjem fra skolen kl 15 00 denne dagen. Telefon: 55 99 70 30

Comments


bottom of page