top of page
Search
  • Birgitte Kahrs - administrasjon

Skolestart 1. - 7. klasse

Vi starter første skoledag som vanlig med tilsyn, for de elevene som allerede går på skolen, kl. 8 00 og undervisning fra kl 9 00. Tiden mellom kl 8 00 - 9 00 kaller vi tilsynstid, og er en time hvor elevene kan være sosiale, eller begynne å jobbe med selvstendig arbeid. Undervisningstiden begynner kl 9 00, men elevene må alltid komme i god tid før undervisningen, da vi starter presis. Skoledagen slutter kl 15 00.


All informasjon angående lærere, timeplan, fag, bøker og arbeidsmetoder vil bli gitt elevene de første dagene, og foreldre på foreldremøtet.


Comments


bottom of page