Informasjon om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes psykiske og fysiske helse, fremme gode sosiale og

miljømessige forhold og å forebygge sykdom og skade.

Foresatte, lærere og rådgiver er viktige samarbeidspartnere. Vi samarbeider også med, og kan ved behov

henvise til spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle instanser

Helsesykepleier: Amalie Fretheim

Hvor: Helsesykepleier er på skolen hver tirsdag, kl 0800 – 1500 på SFO rommet i 1. etasje

Kontaktinfo: telefon: 40 81 35 28  - e-post: amalie.fretheim@bergen.kommune.no

Egen skolelege. Tilholdssted Landås helsestasjon, Adolph Berghs vei 31

 

Skolehelsetjenestens arbeids- og ansvarsområder:

  • Helseopplysning, undervisning og veiledning - individ og gruppe

  • Vaksinasjon

  • Samarbeid med foresatte, skolen og andre aktuelle instanser

  • Åpen dør - være tilgjengelig for elevene/foresatte

  • Delta i skolens tverrfaglige team, som er skolens arena for tverrfaglig samarbeid

  • Helsesykepleier og skolelege har taushetsplikt

Program for skolehelsetjenesten i grunnskolen:

1. trinn: Helsesykepleier utfører hørselsscreening av alle elever på skolen. Helsesykepleier og skolelege

følger opp etter behov

1. trinn: Elevene får tilbud om en individuell skolestarthelseundersøkelse sammen med foresatte hos

helsesykepleier og skolelege. Elevene får tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Det

blir foretatt rutinemessig høyde og vektmåling, og samtale om tema som trivsel, venner, kosthold, søvn,

og de tema som elev/foresatte ønsker å ta opp. Denne undersøkelsen gir oss mulighet til å bli kjent med

elevene og til å følge opp barn der det er behov for det. Helseundersøkelsen tar ca. 1 time

3. trinn: Elevene får tilbud om en individuell 3. klassehelseundersøkelse sammen med foresatte hos

helsesykepleier. Det blir foretatt rutinemessig høyde og vektmåling, og tilpasset veiledning etter behov,

observasjoner og fremkomne opplysninger. Helseundersøkelsen tar ca. 30 min

5/6. trinn: Helseopplysning om pubertet i grupper

6. trinn: Vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma

7. trinn: Fra høsten 2009 ble HPV-vaksine inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet for alle jenter på

syvende trinn. Fra høsten 2018 vil også alle guttene på syvende trinn få tilbud om denne vaksinen. Det

vil bli gitt to doser innen 6-12.mnd

8. trinn: Elevene får tilbud om helseundersøkelse hos helsesykepleier som omfatter høyde/vekt,

undersøkelse basert på elevens behov samt individuell tilpasset veiledning

9. trinn: Helseopplysning i 9 klasse omfatter undervisning om seksualitet, prevensjon, abort, fosterutvikling

og fødsel. Tilbudet er gitt i samarbeid med skolen

10. trinn: Elevene tilbys en oppfriskningsdose med difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Settes som en

vaksine

Alle trinn: Tilbud til ”nye” elever. Elever som begynner på skolen utenom vanlig skolestart vil få tilbud om

samtale med helsesykepleier innen 2 måneder etter at de begynner på skolen

Skolestart, 3. og 9. trinn: Alle familier og enkeltpersoner fra land der denne praksisen er utbredt har rett til

informasjon om helseskadelige følger av kjønnslemlestelse og om norsk lovgivning. Oppgave til

skolehelsetjenesten er å formidle informasjon og skape rom for refleksjon og diskusjon. Informasjon gis til

de aktuelle foresatte ved skolestartundersøkelsen og ved helseundersøkelsen på 3. trinn. Alle elever får

generell informasjon på 9. trinn