top of page

Informasjon om skolehelsetjenesten

 

Informasjon om skolehelsetjenesten ved Bjørgvin Montessoriskole

Skolehelsetjenesten er et frivillig, gratis lavterskeltilbud til elever i grunnskolen. Målet er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdom og skade. 

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og skolelege. Helsesykepleier og skolelege har taushetsplikt. Foresatte, lærere og rådgiver er viktige samarbeidspartnere. Vi samarbeider også med, og kan ved behov henvise til spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle instanser

Helsesykepleier – Ann Elin Syverstad

 

Tilstede på skolen: Tirsdager, kl 8 – 15

Kontakt:

 

Timebestillinger og skriftlig kontakt mellom foresatte og skolehelsetjenesten gjøres helst digitalt via Helsenorge.no

 

Telefon helsesykepleier: 408 10 367 -besvares kun tirsdag

 

Telefon skolehelsetjenesten Familiens Hus: 55 56 57 00 (mandag til fredag kl 08-15)

E-post: ann.syverstad@bergen.kommune.no

Skolehelsetjenestens arbeids- og ansvarsområder:  

 

  • Helseopplysning, undervisning og veiledning - individ og gruppe

  • Vaksinasjon

  • Samarbeid med foresatte, skolen og andre aktuelle instanser

  • Åpen dør - være tilgjengelig for elevene/foresatte

  • Delta i skolens tverrfaglige team, som er skolens arena for tverrfaglig samarbeid

  • Helsesykepleier og skolelege har taushetsplikt   

 

Mer om skolehelsetjenesten i Bergen kommune

 

Digital aktiv i Helsenorge

 

Nå bruker skolehelsetjenesten også den digitale plattformen Helse Norge mer aktivt som en informasjonskanal i forbindelse med ulike konsultasjoner/innkallinger. Her kan også foresatte sende meldinger til skolehelsetjenesten.

 

For at helsesykepleier skal kunne kommunisere til foreldre via Helse Norge og motsatt, så må barnet være «digital aktiv» i Helse Norge.

 

Her er en liten bruksanvisning fra fra Helse Norge angående hvordan foreldre kan gjøre sitt barn digital aktiv (opptil 16 år):

 

  1. Foreldrene må logge seg på Helse Norge selv

  2. Trykk «Hvem vi du bruke Helse Norge på vegne av?»

  3. Trykk da på det aktuelle barnet

 

Foreldrene kan gå inn i personverninnstillinger til barnet og gi full digital tilgang.

 

Dersom familier kommer tilflyttende fra et annet land og barna ikke er registrert i Helse Norge må foresatte ringe folkeregisteret. Der må de sjekke at foreldreansvaret er korrekt registret i personregisteret. Da vil det visst ordne seg etter det😊

 

Hvis foresatte ikke får til å gjøre barnet sitt digitalt aktiv var det bare for dem å ringe Veiledning helse Norge tlf. nr. 23 32 70 00. Så skulle de få god hjelp!

 

 

-Vennlig hilsen Helsesykepleier ved Bjørgvin Montessoriskoler- 2023/24

bottom of page