Kjære elever og foresatte!

 

Velkommen til nytt skoleår i Storetveitvegen 86, mandag 16. august!

Nedenfor finner dere informasjon om skolestart og foreldremøter.

 

 

1.klasse

Vi ønsker spesielt velkommen til 1. klassingene. Fremmøte for 1.klassingene er kl 8 45 på skoleplassen ved nedre inngang. Elevene vil ha full arbeidsdag til kl 15 etterfulgt av SFO for de som har plass der.

2. – 7. klasse

Vi starter første skoledag som vanlig med tilsyn kl 8 00 og undervisning fra kl 9 00. Tiden mellom kl 8 00 – 9 00 kaller vi tilsynstid, og er en time hvor elevene kan være sosial eller begynne å jobbe med selvstendig arbeid. Dette gjelder kun elevene fra 1.-7. trinn. Undervisningstiden begynner kl 9 00, men elevene må alltid komme i god tid før undervisningen, da vi starter presis. Skoledagen slutter kl 15 00.

 

8. – 10. klasse 

Vi starter første skoledag og undervisning kl 8 30. Ellers kan elevene komme fra kl 8 00, men undervisningen starter alltid kl 8 30. Skoledagen slutter kl 15 00.

All informasjon angående lærere, fag, bøker og arbeidsmetoder vil bli gitt elevene de første dagene, og foreldrene på foreldremøte i august.

 

Nye elever

For de nye elevene på de øvrige trinnene, blir det samme møtetid for dem som beskrevet ovenfor.

 

Foreldremøter:            

Gruppe 3:

Gruppe 2:

Gruppe 1:

 ​

Se skoleruten for mer informasjon om planleggingsdager og ferier.