top of page

Velkommen til nytt skoleår i Storetveitvegen 86, mandag 15. august!

 

Nedenfor finner dere informasjon om skolestart.

 

1.klasse og nye elever på ulike trinn

Vi ønsker spesielt velkommen til elevene i 1. klasse og de nye elevene på de ulike trinnene. Første skoledag møter 1. klasse utenfor elevinngangen (ved garasjen) kl 9 00, mens de andre ”nye” elevene møter kl. 8 30.

 

Skolestart 1.-7. klasse

Vi starter første skoledag som vanlig med tilsyn kl 8 00 og undervisning fra kl 9 00. Tiden mellom kl 8 00 - 9 00 kaller vi tilsynstid, og er en time hvor elevene kan være sosial, eller begynne å jobbe med selvstendig arbeid. Undervisningstiden begynner kl 9 00, men elevene må alltid komme i god tid før undervisningen, da vi starter presis. Skoledagen slutter kl 15 00.

 

Skolestart 8.–10. klasse

Ungdomsskoleelevene starter 15. august, kl 8 30, og det blir vanlig skoledag til kl 14 30. Torsdager kl. 8 30 – 15 00.

bottom of page