top of page

Velkommen til nytt skoleår i Storetveitvegen 86, torsdag 17. august!  

 

1.klasse og nye elever på ulike trinn

Vi ønsker spesielt velkommen til elevene i 1. klasse og de nye elevene på de ulike trinnene. Første skoledag møter 1. klasse utenfor elevinngangen (ved garasjen) kl 9 00, mens de andre ”nye” elevene på forskjellige klassetrinn møter kl. 8 30.  

 

Skolestart 1.-7. klasse

Vi starter første skoledag som vanlig med tilsyn, for de elevene som allerede går på skolen,  kl. 8 00 og undervisning fra kl 9 00. Tiden mellom kl 8 00 - 9 00 kaller vi tilsynstid, og er en time hvor elevene kan være sosiale, eller begynne å jobbe med selvstendig arbeid. Undervisningstiden begynner kl 9 00, men elevene må alltid komme i god tid før undervisningen, da vi starter presis. Skoledagen slutter kl 15 00.  All informasjon angående lærere, timeplan, fag, bøker og arbeidsmetoder vil bli gitt elevene de første dagene, og foreldre på foreldremøtet. Se tid og sted nedenfor. Egen e-post vil bli sendt ut.  

Skolestart 8.–10. klasse

Ungdomsskoleelevene starter også 17. august, kl 8 30, og det blir vanlig skoledag. Torsdager kl. 8 30 – 15 00, de andre dagene 8 30 – 14 30. All informasjon angående lærere, timeplan, fag, bøker og arbeidsmetoder vil bli gitt elevene de første dagene, og foreldre på foreldremøtet. Se tid og sted nedenfor. Egen e-post vil bli sendt ut.  

bottom of page