Søknadsskjema Bjørgvin Montessoriskole

Signatur foresatte 1

Signatur foresatte 2

Skolepenger: Skoleplass for skoleåret 2020/2021 vil koste kr 1600 pr mnd i egenandel, som inkluderer

heldagsskole. I tillegg vil skolelunsj utgjøre kr 400 pr mnd., altså til sammen kr. 2000 i skolepenger. Det

gis søskenmoderasjon (25 % for nr 2. 50 % for nr 3, 4, 5 osv). Andelen betales i 11 måneder (august-juni).

Beløpet justeres årlig.

Montessoripedagogikk: For å få en forståelse av hva montessoripedagogikk er, er det

vesentlig at foreldre/foresatte setter seg inn i temaet. Skolen vil være behjelpelig med

litteratur, og det kan bli aktuelt å holde korte kurs om pedagogikken for foreldre/foresatte

på skolen.

 

Søknadsfrist og behandling: For skoleåret 2020/2021 er søknadsfrist 1. november 2019.

Søknaden må være oss i hende innen denne dato. Inntakskomiteen behandler søknadene

etter skolens inntaksreglement. Skolen har ikke ventelister, og søkere som ikke har fått plass

ved opptak 1. november, må søke på nytt.

Skolen foretar supplerende inntak 1. januar, 1. mars, 1.mai og 10. august.

 

Administrasjonsgebyr: Ved aksept av tildelt skoleplass påløper et administrasjonsgebyr på

kr.1600.-. Beløpet justeres årlig.

 

Spørsmål: Ved spørsmål om søknaden, vennligst ta kontakt med skolen.

Tlf: 97099012, e-post: post@bm-skole.no 

 

Beliggenhet: Skolen ligger på Storetveit. Adresse: Storetveitvegen 86, 5072 Bergen

© 2020 Bjørgvin Montessoriskole. Stolt laget av Viking Mark