top of page

Søknadsskjema Bjørgvin Montessoriskole

Takk for henvendelse!

  • Skolepenger: Skoleplass for skoleåret 2025/2026 koster kr 1600 pr mnd i egenandel, som inkluderer heldagsskole. Skolelunsj vil utgjøre kr 600 pr mnd. Det gis søskenmoderasjon (25 % for nr 2. 50 % for nr 3, 4, 5 osv). Andelen betales i 11 måneder (august-juni). Beløpet justeres årlig. 

  • Montessoripedagogikk: For å få en forståelse av hva montessoripedagogikk er, er det vesentlig at foreldre/foresatte setter seg inn i temaet. 

  • Søknadsfrist og behandling: For skoleåret 2025/2026 er søknadsfrist 1. november 2024. Søknaden må være oss i hende innen denne dato. Inntakskomiteen behandler søknadene etter skolens inntaksreglement. Skolen har ikke ventelister, og dersom det skulle bli ledige plasser på ulike trinn, vil skolen foreta supplerende inntak i løpet av våren. Det betyr at mottatt søknad vil vurderes frem til august 2025. Deretter må man søke på nytt.

  • Administrasjonsgebyr: Ved aksept av tildelt skoleplass påløper et administrasjonsgebyr på kr.1600.-. Beløpet justeres årlig. 

  • Spørsmål: Ved spørsmål om søknaden, vennligst ta kontakt med skolen.                                    Tlf: 97099012, e-post: post@bm-skole.no eller se skolens hjemmeside www.bm-skole.no 

  • Beliggenhet: Skolen ligger på Storetveit. Adresse: Storetveitvegen 86, 5072 Bergen 

bottom of page