top of page
Barnet mellom 12 – 15  år
IMG_7275.JPG

Alderen 12-15 år Maria Montessori utviklet aldri en helt ferdig metodikk for ungdomsskoletrinnet. Hun har skrevet noen tanker om ungdommers behov under ”Erdkinder” – modellen. Tanken innebar at ungdommer skulle flytte hjemmefra og fungere sammen i små grupper med andre jevnaldrende, på landsbygda. Der kunne de for eksempel drive en bondegård, et hotell eller en lignende forretning. Tanken bak dette er kanskje ikke at ungdommene skal drive bondegård eller hotell, men at de skal forstå hvordan samfunnet fungerer.

Menneskesynet til Maria Montessori ligger også til grunn for ungdomsskoletrinnet. Kort fortalt mente hun at alle har store iboende muligheter, er like mye verdt og utvikler sin identitet i samspill med andre mennesker. Derfor trenger også ungdommene et samfunn eller miljø hvor de kan utvikle sine iboende krefter og sin identitet. I dette samfunnet får de ta egne initiativ, utvikle selvstendige holdninger til kunnskap og derigjennom skape en sterk tro på egne evner.

Alderen mellom 12-15 år er mye mer ustabil enn forrige utviklingsperiode, og barna er derfor mindre mottakelig for teoretisk kunnskap. Elevene blir mer gruppeorienterte og opplever ofte sterke og motstridende følelser i forhold til selvstendighet, ansvarlighet og frigjøring. Når det gjelder den intellektuelle utviklingen, er det evnen til abstrakt og logisk tenkning som er fremtredende i denne alderen. Eleven begynner å resonnere, argumentere og kan finne teoretiske problemløsninger. Å skape et stimulerende miljø hvor man kan prøve ut sine tanker, ideer og holdninger i samtaler og diskusjoner, blir helt nødvendig for utviklingen. Samtidig vil de grunnleggende montessoriprinsippene som å ta ansvar for egen læring, arbeide selvstendig og samarbeide over aldersblandete grupper, være helt avgjørende.

IMG_8466.jpg
IMG_7278.JPG
bottom of page