top of page
IMG_1488.jpg

ERFARINGER MED MONTESSORIPEDAGOGIKKEN

Å velge Bjørgvin Montessoriskole for ditt barn, er et stort valg. Du har sikkert mange ubesvarte spørsmål i den forbindelse. Derfor ønsker vi å gi mest mulig informasjon om vår skole og de erfaringer tidligere elever  har hatt i et slikt utdanningssystem.

Uttalelsene til tidligere elever er hentet fra rektor Astrid Størdals hovedfagsoppgave i pedagogikk der hun undersøkte hvordan montessorielevene opplevde overgangen til vanlig skole.

IMG_1329.jpg
bottom of page